Fotovoltaický systém na ohřev vody

Fotovoltaický systém na ohřev vody s dotací

Fotovoltaický systém na ohřev vody za podpory programu Nová zelená úsporám light, určená především nízkopříjmovým domácnostem v rámci Modernizačního fondu vyhlášeným v ČR.

Komu je určen?

 • Vlastníkům RD (případně spoluvlastníkům) s trvalým pobytem v dané nemovitosti minimálně před datem 12.9.2022

  • žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

  • nebo žadatel mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané domácnosti (tito žadatelé nemusí pobírat po celou dobu).

 • Oprávněným žadatelem může být také osoba viz. výše, ale se kterou v domácnosti žije osoba pečující o člena žadatelovy domácnosti, nebo nezletilé dítě, nebo student denního studia do 26 let, nebo osoba, které byl přidělen statut uprchlíka.

 • Žadatel musí mít zásobník na ohřev vody min. objem 90 l.

Ohřev teplé vody již za 0,- Kč

Dotaci se vyplácí i předem, formou zálohy, tudíž nemusíte mít žádné finance předem.

SLUNCE = TEPLO = TEPLÁ VODA

již za 0 Kč od Marco Energy
Co lze považovat za rodinný dům?
 • stavba pro bydlení, ve které jsou nejvýše 3 byt. jednotky,
 • obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,

 • stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přidělené číslo popisné, či číslo evidenční,

 • vymezené bytové jednotky v RD nebo BD.

Pokud si nejste jisti, zda splňujete kritéria pro dotace, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám zdarma poradíme.

Co obsahuje balíček "Ohřev vody"?

 • solární monokrystalické panely o výkonu 1,8 kWp,
 • regulátor s ochranou proti přetížení, přehřátí, zkratu a přepětí,
 • kompletní montážní práce střešní části díla včetně materiálu pro uchycení panelů (nepochozí, rovné střechy, či jiné konstrukce za příplatek),
 • DC trasa pro připojení na bojler do vzdálenosti 10 m,
 • přepínač pro využití ohřevu z distribuční sítě (noc, zimní období apod.),
 • revizní zpráva na realizované dílo,
 • doprava materiálu do 50 km od provozovny Marco Energy,
 • návrh realizace díla, 
 • administrativa spojená s realizací celého díla,
 • spolupráce na vyřízení dotací NZÚ light – fotovolataický systém na ohřeb vody,
 • pomoc se zajištěním Odborného posudku EKIS.

Co se do ceny 0,- Kč nevejde?

 • dopravné materiálu nad 50 km od provozovny dodavatele,

 • pronájem lešení či jiného nezbytného prostředku pro realizaci, pokud je nutný,

 • pořízení akumulačního zásobníku teplé vody, pokud žadatel nemá min. zásobník o objemu 90 litrů,

 • náhradní střešní krytina v případě porušení během montáže z důvodu prasknutí.

Jak bude realizace probíhat?

 • Náš obchodní zástupce Vám navrhne řešení FVE systému na ohřev vody pro danou nemovitost a lokalitu, ve které se nachází a ověří Vaši způsobilost o podporu dle podmínek NZÚ light.

 • Po kladném výsledku prověření k Vám obchodní zástupce přijede a vysvětí Vám cenovou nabídku, postup realizace díla, vyřídí potřebné dokumenty a provede fotodokumentaci místa realizace před jejím zahájením.

 • Zprostředkujeme Vám získání Odborného posudku EKIS (zaslání podkladů pro posouzení, komunikace s posuzovatelem).

 • Sepíšeme s Vámi Smlouvu o dílo včetně příslušných příloh (cenová nabídka, VOP, dotazník – technické našetření).

 • V případě potřeby Vám  zajistíme podání předžádosti o dotaci.

 • Zašleme Vám zálohovou fakturu ve výši: 25 % z ceny díla, se splatností 7 dní.

 • Po jejím zaplacení Vám garantujeme realizaci a předání hotového díla na základě předávacího protokolu do 1 měsíce.

 • Do 15 dní vystavíme Revizní zprávu.

 • Vystavíme Vám konečnou fakturu za dílo se splatností 7 dní.

 • Vyhotovíme veškerou dokumentaci a zprávy pro EKIS a dle §10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

 • Vyhotovíme Zprávy o provedených opatřeních – EKIS – do 15 dnů pro dokončení procesu získání podpory NZÚ.

 • Předáme Vám všechny dokumenty k realizovanému dílu elektronickou formou – nutná archivace po dobu 5 let.

Jaké poskytujeme záruky?

 • Fotovoltaické panely – produktová záruka 12 let, výkonnostní záruka 25 let min. 83%

 • MPPT regulátor – 2 roky

 • Konstrukce – 5 let

 • Ostatní komponenty – 2 roky

Nevíte si rady?

Pokud si nejste jisti, nebo si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme.

Vše samozřejmě zdarma!

Volejte 731 145 800