Fotovoltaický systém na ohřev vody

Fotovoltaický systém na ohřev vody s dotací

Fotovoltaický systém na ohřev vody za podpory programu Nová zelená úsporám Light, určená především nízkopříjmovým domácnostem v rámci Modernizačního fondu vyhlášeným v ČR.

Solární panely již za 0,- Kč

Kolik získáte?

60 000 Kč

na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler

90 000 Kč

na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem

Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
Stát podpoří opatření provedená po 12. září 2022. Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o zateplení v období do 2. května 2023.

Kdo může žádat?

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu*, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Výše uvedené parametry musí váš rodinný dům splňovat po celou dobu udržitelnosti projektu, tedy minimálně 5 let od data dokončení realizace fotovoltaického systému. Po celou tuto dobu byste měli mít v místě vedené trvalé bydliště. Pokud si nejste jisti, zda splňujete kritéria pro dotace, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám zdarma poradíme.

Co budete potřebovat

Svého poradce NZÚ Light naleznete pomocí tohoto odkazu. Poradce zodpoví vaše dotazy,  potvrdí vám dokumenty potřebné k žádosti a provede vás celým procesem vyřízení žádosti.

Jak požádat o dotaci?

Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR. S celou žádostí Vám v případě potřeby pomůžeme. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Co obsahuje náš balíček "Ohřev vody"?

 • solární monokrystalické panely o výkonu 2,5 kWp,
 • regulátor s ochranou proti přetížení, přehřátí, zkratu a přepětí,
 • kompletní montážní práce střešní části díla včetně materiálu pro uchycení panelů (nepochozí, rovné střechy, či jiné konstrukce za příplatek),
 • pořízení akumulačního zásobníku teplé vody, pokud žadatel nemá, čímž se zvýší nárok na dotaci o 30 000 Kč,
 • DC trasa pro připojení na bojler do vzdálenosti 10 m,
 • přepínač pro využití ohřevu z distribuční sítě (noc, zimní období apod.),
 • revizní zpráva na realizované dílo,
 • doprava materiálu do 50 km od provozovny Marco Energy,
 • návrh realizace díla,
 • administrativa spojená s realizací celého díla,
 • spolupráce na vyřízení dotací NZÚ Light – fotovoltaický systém na ohřev vody,
 • pomoc se zajištěním Odborného posudku EKIS.

 Co se do ceny výše dotace nevejde?

 • dopravné materiálu nad 50 km od provozovny dodavatele,
 • pronájem lešení či jiného nezbytného prostředku pro realizaci, pokud je nutný,
 • náhradní střešní krytina v případě porušení během montáže z důvodu prasknutí.

Jak bude realizace probíhat?

 • Náš obchodní zástupce Vám navrhne řešení FVE systému na ohřev vody pro danou nemovitost a lokalitu, ve které se nachází a ověří Vaši způsobilost o podporu dle podmínek NZÚ light.
 • Po kladném výsledku prověření k Vám obchodní zástupce přijede a vysvětí Vám cenovou nabídku, postup realizace díla, vyřídí potřebné dokumenty a provede fotodokumentaci místa realizace před jejím zahájením.
 • Zprostředkujeme Vám získání Odborného posudku EKIS (zaslání podkladů pro posouzení, komunikace s posuzovatelem).
 • Sepíšeme s Vámi Smlouvu o dílo včetně příslušných příloh (cenová nabídka, VOP, dotazník – technické našetření).
 • V případě potřeby Vám  zajistíme podání předžádosti o dotaci.
 • Zašleme Vám zálohovou fakturu ve výši: 25 % z ceny díla, se splatností 7 dní.
 • Po jejím zaplacení Vám garantujeme realizaci a předání hotového díla na základě předávacího protokolu do 1 měsíce.
 • Do 15 dní vystavíme Revizní zprávu.
 • Vystavíme Vám konečnou fakturu za dílo se splatností 7 dní.
 • Vyhotovíme veškerou dokumentaci a zprávy pro EKIS a dle §10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
 • Vyhotovíme Zprávy o provedených opatřeních – EKIS – do 15 dnů pro dokončení procesu získání podpory NZÚ.
 • Předáme Vám všechny dokumenty k realizovanému dílu elektronickou formou – nutná archivace po dobu 5 let. 

Jaké poskytujeme záruky?

Fotovoltaické panely - produktová záruka 12 let, výkonnostní záruka 25 let min. 83%
MPPT regulátor - 2 roky
Konstrukce – 5 let
Ostatní komponenty – 2 roky

Nevíte si rady?

Pokud si nejste jisti, nebo si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme.

Vše samozřejmě zdarma!

Volejte 731 145 800

*Co lze považovat za rodinný dům?

 • stavba pro bydlení, ve které jsou nejvýše 3 byt. jednotky,
 • obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,

 • stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přidělené číslo popisné, či číslo evidenční,

 • vymezené bytové jednotky v RD nebo BD.